FANDOM


Assault Mercenary
バスター・マーセナリ
AssaultMercenary
Nhóm liên quan Assault Mode
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/300
Mã số 77036039
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần một lượt, bạn có thể đưa 1 "Assault Mode Activate" từ tay hoặc Mộ bài của bạn về Bộ bài để tiêu diệt 1 bài Phép hoặc bài Bẫy mà đối phương đang điều khiển.
English Description
Once per turn, you can return 1 "Assault Mode Activate" from your hand or Graveyard to the Deck to destroy 1 Spell or Trap Card your opponent controls.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.