FANDOM


Assault Dog
アサルト・ガンドッグ
AssaultDog
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1200/800
Mã số 72714226
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này bị tiêu diệt trong chiến đấuđưa vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt một số lượng "Assault Dog" từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon any number of "Assault Dog" from your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.