FANDOM


Ash Blossom & Joyous Spring
()()うらら
AshBlossomJoyousSpring-SHVA-EN-SR-1E
 Tên Việt Xuân Thiên Hôi Lưu
 Tên Nhật (Kana)
るうらら
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらら
 Tên Nhật (rōmaji) Haru Urara
 Tên Hàn 하루 우라라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 14558127
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.