FANDOMArtorigus, King of the Noble Knights
(せい)()()(おう)アルトリウス
ArtorigusKingoftheNobleKnights-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
せい
おうアルトリウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
おう
アルトリウス
 Tên Nhật (rōmaji) Seikishiō Arutoriusu
 Tên Nhật (Dịch) Holy Knight King Artorius
 Tên Hàn 성기사왕 아르토리우스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 21223277
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.