FANDOM


Artifact Durendal
アーティファクト-デュランダル
ArtifactDurendal-MP15-EN-UR-1E
 Tên Việt Cổ Ngữ Thần Khí - Durendal
 Tên Nhật アーティファクト-デュランダル
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto - Dyurandaru
 Tên Nhật (Dịch) Artifact - Durandal
 Tên Hàn 아티팩트-듀란달
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2100
 Mã số 69840739
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.