Artifact Aegis
アーティファクト-アイギス
ArtifactAegis-PRIO-EN-C-1E.png
 Tên Nhật アーティファクト-アイギス
 Tên Hàn 아티팩트-아이기스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2500
 Mã số 85080444
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.