FANDOM


Artifact Achilleshield
アーティファクト-アキレウス
ArtifactAchilleshield-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật アーティファクト-アキレウス
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto - Akireusu
 Tên Nhật (Dịch) Artifact - Akhilleus
 Tên Hàn 아티팩트-아킬레우스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 2200
 Mã số 11475049
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.