FANDOM


Aromaseraphy Angelica
アロマセラフィ-アンゼリカ
AromaseraphyAngelica-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật アロマセラフィ-アンゼリカ
 Tên Nhật (rōmaji) Aromaserafi - Anzerika
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Plant / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 16759958
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.