FANDOM


Aromage Rosemary
アロマージ-ローズマリー
AromageRosemary-CORE-EN-UR-1E
 Tên Việt Tinh Hương Linh Rosemary
 Tên Nhật アロマージ-ローズマリー
 Tên Nhật (rōmaji) Aromāji - Rōzumarī
 Tên Hàn 아로마지-로즈마리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 700
 Mã số 58569561
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.