FANDOM


Aromage Jasmine
アロマージ-ジャスミン
AromageJasmine-CORE-EN-ScR-1E
 Tên Nhật アロマージ-ジャスミン
 Tên Nhật (rōmaji) Aromāji - Jasumin
 Tên Hàn 아로마지-재스민
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1900
 Mã số 96789758
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.