FANDOM


Aromage Cananga
アロマージ-カナンガ
AromageCananga-CORE-EN-C-1E
 Tên Việt Tinh Hương Linh Cananga
 Tên Nhật アロマージ-カナンガ
 Tên Nhật (rōmaji) Aromāji - Kananga
 Tên Hàn 아로마지-카난가
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 22174866
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.