FANDOM


Aromage Bergamot
アロマージ-ベルガモット
AromageBergamot-CORE-EN-R-1E
 Tên Việt Tinh Hương Linh Bergamot
 Tên Nhật アロマージ-ベルガモット
 Tên Nhật (rōmaji) Aromāji - Berugamotto
 Tên Hàn 아로마지-베르가모트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 85967160
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.