FANDOMArnis, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() アルニス
ArnistheEmpoweredWarrior-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し アルニス
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
アルニス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 29687169
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.