FANDOM


Armityle the Chaos Phantom
(こん)(とん)(げん)()アーミタイル
ArmityletheChaosPhantom-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Hỗn Thế Ma Vương Armityle
 Tên Nhật (Kana)
こん
とん
げん
まアーミタイル
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
とん
げん
アーミタイル
 Tên Nhật (rōmaji) Konton Genma Āmitairu
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Phantom Demon Armityle
 Tên Hàn 혼돈환마 아미타일
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 43378048
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác