FANDOM


Armed Ninja
青い(ブルー)(にん)(じゃ)
ArmedNinja-DL13-EN-R-UE-Blue
 Tên Nhật (Kana)
青い
ブルー
にん
じゃ
 Tên Nhật (Chuẩn) 青い
ブルー
にん
じゃ
 Tên Hàn 푸른 첩자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 09076207
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.