FANDOMArmament Reincarnation
 • Nhật:
  そう
  てん
  せい
 • Kana:
  そう
  てん
  せい
 • Romaji: Busō Tensei
 • Việt: Vũ Trang Luân Hồi
Loại bài

Phép

Tất cả Bài Trang bị trong Mộ xuất hiện trên sân làm các quái thú với 500 CÔNG và 500 THỦ. Các hiệu ứng của các lá bài đó trở thành khả năng của chúng.


Nguồn Viz Media: Lấy các Bài Phép Trang bịBài Bẫy Trang bị từ Mộ của bạn, và Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể chúng như các quái thú (CÔNG] 500/THỦ 500). Mỗi lá bài này sẽ thực hiện hiệu ứng trang bị trên chính nó nếu có thể.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Armament Reincarnation All Equip Cards in the Graveyard appear on the field as monsters with 500 ATK and 500 DEF. The effects of those cards become the special abilities of the monsters.
Nhật 墓地にあるすべての装備カードは攻撃力500守備力500のモンスターとして場に現れる。カードの効果はそのモンスターの特殊能力となる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.