FANDOM


Armaill
アーメイル
Armaill-LOB-NA-C-1E
 Tên Nhật アーメイル
 Tên Nhật (rōmaji) Āmeiru
 Tên Hàn 아메일
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 700 / 1300
 Mã số 53153481
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.