FANDOM


Armageddon Knight
(しゅう)(まつ)()()
ArmageddonKnight-DASA-EN-SR-1E
 Tên Việt Kị Sĩ của Ngày Tận Thế
 Tên Nhật (Kana)
しゅう
まつの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅう
まつ
の騎
 Tên Nhật (rōmaji) Shūmatsu no Kishi
 Tên Nhật (Dịch) Knight of the End
 Tên Hàn 종말의 기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 28985331
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.