FANDOM


Armades, Keeper of Boundaries
(げん)(そう)(しゅ)()(しゃ)アルマデス
ArmadesKeeperofBoundaries-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Việt Armades, Kẻ Trấn Giữ Ranh Giới
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
しゅ
しゃアルマデス
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の守
しゅ
しゃ
アルマデス
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Shugosha Arumadesu
 Tên Nhật (Dịch) Armades, Keeper of Illusions
 Tên Hàn 환층의 수호자 아르마데스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1500
 Mã số 88033975
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.