Arkbrave Dragon
アークブレイブドラゴン
ArkbraveDragon-SR02-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Hạm Hùng Long
 Tên Nhật アークブレイブドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Ākubureibu Doragon
 Tên Hàn 아크브레이브 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 33282498
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.