FANDOM


Aria the Melodious Diva
(げん)(そう)(おと)()アリア
AriatheMelodiousDiva-DUEA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
おと
めアリア
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の音
おと
アリア
 Tên Hàn 환주의 음녀 아리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 40502912
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.