Archfiend of Gilfer
(あん)(こく)()(ぞく)ギルファー・デーモン
ArchfiendofGilfer-YGLD-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
ぞくギルファー・デーモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
ぞく
ギルファー・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku Mazoku Girufā Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Dark Demon Tribe - Gilfer Daemon
 Tên Hàn 암흑 마족 길퍼 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2500
 Mã số 50287060
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.