FANDOM


Archfiend Palabyrinth
伏魔殿(デーモンパレス)(あく)()(めい)(きゅう)
ArchfiendPalabyrinth-MP14-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
伏魔殿
デーモンパレス-
あく
まの
めい
きゅう-
 Tên Nhật (Chuẩn) 伏魔殿
デーモンパレス
-悪
あく
の迷
めい
きゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon Paresu -Akuma no Meikyū-
 Tên Nhật (Dịch) Daemon Palace -Demon's Labyrinth-
 Tên Hàn 데몬팰리스-악마의 미궁-
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 63883999
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.