FANDOM


Archfiend Giant
デーモンの(きょ)(しん)
ArchfiendGiant-MP14-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) デーモンの
きょ
しん
 Tên Nhật (Chuẩn) デーモンの巨
きょ
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon no Kyoshin
 Tên Nhật (Dịch) Daemon Giant God
 Tên Hàn 데몬의 거신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1600
 Mã số 84341431
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.