FANDOM


Archfiend Empress
ヘル・エンプレス・デーモン
 Tên Nhật ヘル・エンプレス・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Heru Enpuresu Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Hell Empress Daemon
 Tên Hàn 헬 임프레스 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2100
 Mã số 31766317
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.