Archfiend Eccentrick
エキセントリック・デーモン
ArchfiendEccentrick-YS16-EN-C-1E.png
 Tên Việt Ác Ma Lập Dị
 Tên Nhật エキセントリック・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Ekisentorikku Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Eccentric Daemon
 Tên Hàn 익센트릭 데몬
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 7
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 57624336
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.