Archfiend Commander
デーモンの(しょう)(せい)
ArchfiendCommander-CT11-EN-SR-LE.png
 Tên Việt Tổng Tư Lệnh Ác Quỷ
 Tên Nhật (Kana) デーモンの
しょう
せい
 Tên Nhật (Chuẩn) デーモンの将
しょう
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon no Shōsei
 Tên Nhật (Dịch) Daemon Commander
 Tên Hàn 데몬의 장성
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 68371799
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.