FANDOM


Archfiend Cavalry
デーモンの()(へい)
ArchfiendCavalry-MP14-EN-R-1E
 Tên Việt Kỵ Binh Ác Quỷ
 Tên Nhật (Kana) デーモンの
へい
 Tên Nhật (Chuẩn) デーモンの騎
へい
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon no Kihei
 Tên Nhật (Dịch) Daemon's Cavalry
 Tên Hàn 데몬의 기병
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 92039899
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.