FANDOM


Archfiend Black Skull Dragon
(あく)()(りゅう)ブラック・デーモンズ・ドラゴン
ArchfiendBlackSkullDragon-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Ác Long - Hắc Quỷ Long
 Tên Nhật (Kana)
あく
りゅうブラック・デーモンズ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
あく
りゅう
ブラック・デーモンズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Akumaryū Burakku Dēmonzu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Fiend Dragon – Black Daemon's Dragon
 Tên Hàn 악마룡블랙데몬즈드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2500
 Mã số 45349196
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.