Archfiend's Call
デーモンの(しょう)(らい)
ArchfiendsCall-FIGA-EN-1E-OP.png
 Tên Việt Tiếng Gọi của Ác Quỷ
 Tên Nhật (Kana) デーモンの
しょう
らい
 Tên Nhật (Chuẩn) デーモンの招
しょう
らい
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon no Shōrai
 Tên Nhật (Dịch) Daemon’s Call
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 64635042
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.