FANDOM


Arcana Force EX - The Dark Ruler
アルカナフォースEX(エクストラ)THE DARK RULER(ザ・ダーク・ルーラー)
ArcanaForceEXTheDarkRuler-SP13-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
EX
エクストラ-
THE DARK RULER
ザ・ダーク・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースEX
エクストラ
-THE DARK RULER
ザ・ダーク・ルーラー
 Tên Hàn 아르카나 포스 EX-어둠의 통치자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 69831560
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.