FANDOM


Arcana Extra Joker
アルカナ エクストラジョーカー
ArcanaExtraJoker-PP20-JP-C
 Tên Việt Quân Định Mệnh Biệt Lập
 Tên Nhật アルカナ エクストラジョーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Ekusutora Jōkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2800 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.