FANDOM


Aratama
(アラ)(タマ)
Aratama-SHSP-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
アラ
タマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
アラ
タマ
 Tên Nhật (rōmaji) Aratama
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Spirit
 CÔNG / THỦ 800 / 1800
 Mã số 16889337
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.