Aqua Spirit
(みず)(せい)(れい) アクエリア
AquaSpirit.jpg
 Tên Nhật (Kana)
みずの
せい
れい アクエリア
 Tên Nhật (Chuẩn)
みず
の精
せい
れい
 アクエリア
 Tên Hàn 물의 정령 아쿠에리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 40916023
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.