Apprentice Piper
()(なら)()(てき)使(つか)
ApprenticePiper-RATE-EN-C-1E.png
 Tên Việt Người Thổi Sáo Tập Sự
 Tên Nhật (Kana)
ならい
てき
使
つかい
 Tên Nhật (Chuẩn)
なら
い魔
てき
使
つか
 Tên Nhật (rōmaji) Minarai Matekitsukai
 Tên Nhật (Dịch) Apprentice Magical Piper
 Tên Hàn 견습 마적사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1500
 Mã số 64977888
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.