FANDOM


Appliancer Coating
  • Nhật:
    かい
    コーティング
  • Kana:
    かいコーティング
  • Romaji: Kikai Kōtingu
  • Việt: Lớp Áo Người Xin Việc
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Quick-Play.svg Tức thời

Loại Hiệu ứng

Khi một hiệu ứng quái thú được kích hoạtchọn mục tiêu một (số) quái thú "Appliancer" bạn điều khiển: Phủ nhận hiệu ứng đó, và nếu bạn làm thế, rút 1 lá.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Appliancer Coating When a monster effect is activated that targets an "Appliancer" monster(s) you control: Negate that effect, and if you do, draw 1 card.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.