FANDOM


Appliancer Breakerbuncle
 • Nhật:
  しゃ
  だん
  かい
  ブレイカーバンクル
 • Kana:
  しゃ
  だん
  かい ブレイカーバンクル
 • Romaji: Jadan Kikai Bureikā Bankuru
 • Việt: Người Xin Việc Chuột Cắt Cỏ
Khác:
Interception Appliance Breaker Bunckle
Hệ

THỦY.png THỦY

Cấp sao

1 CG Star

[ ]
Trong tính toán thiệt hại, nếu quái thú "Appliancer" của bạn chiến đấu với một quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá này từ tay bạn vào Mộ; quái thú đang chiến đấu của bạn không thể bị tiêu diệt trong trận chiến đó, bạn cũng không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Appliancer Breakerbuncle During damage calculation, if your "Appliancer" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; your battling monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.