FANDOM


Apple Magician Girl
アップル・マジシャン・ガール
AppleMagicianGirl-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Trái Táo
 Tên Nhật アップル・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Appuru Majishan Gāru
 Tên Hàn 애플 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 56132807
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.