FANDOM


Apparition
 • Nhật:
  しゅつ
  げん
 • Kana:
  しゅつ
  げん
 • Romaji: Shutsugen
 • Việt: Xuất Hiện Hoành Tráng
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Khi một quái thú "Vision HERO" bị tiêu diệt, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vision HERO" Cấp 4 trở xuống từ Bộ bài của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Apparition When a Vision Hero has been destroyed, Special Summon a Vision Hero of LV4 or below from your deck.
Nhật (ヴィジョン)HERO(ヒーロー)破壊された時デッキから4以下の(ヴィジョン)HERO(ヒーロー)特殊召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.