FANDOM


Apollousa, Bow of the Goddess
(しょう)(めい)(しん)(きゅう)-アポロウーサ
ApollousaBowoftheGoddess-RIRA-JP-OP
 Tên Việt Thiên Cung của Thánh Nữ – Apolloursa
 Tên Nhật (Kana)
しょう
めいの
しん
きゅう-アポロウーサ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
めい
の神
しん
きゅう
-アポロウーサ
 Tên Nhật (rōmaji) Shōmei no Shinkyū - Aporoūsa
 Tên Nhật (Dịch) Sacred Bow of the Divine Call – Apolloursa
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN ? / 4
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.