Ape Magician
マジシャンズ・エイプ
ApeMagician-ABYR-EN-C-1E.png
 Tên Việt Dã Nhân Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・エイプ
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Eipu
 Tên Nhật (Dịch) Magician's Ape
 Tên Hàn 매지션즈 에이프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 31975743
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.