FANDOM


Antique Gear Ballistic Shooter
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Khẩu Pháo Đạn Đạo
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.