FANDOM


Anti-Spell Fragrance
()(ふう)じの(ほう)(こう)
 Tên Nhật (Kana)
ふうじの
ほう
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
じの芳
ほう
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Mafūji no Hōkō
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Sealing Fragrance
 Tên Hàn 마법 봉인의 방향제
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 58921041
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.