FANDOM


Anti-Magic Arrows
  • Nhật: 封魔の矢
  • Kana: ふうまのや
  • Romaji: Fūma no Ya
  • Việt: Vạn Tên Phong Ấn Ma Thuật
Loại bài

Phép

Lượt này, phong ấn tất cả lá bài úp-mặt của đối thủ.
Các Bài Phép Phản công đối với lá này cũng bị vô dụng!!


Nguồn Viz Media: Hủy tất cả lá bài úp-mặt của đối thủ. Ma thuật này không thể bị ngăn cản hoặc phủ nhận.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Anti-Magic Arrows This turn, seal all of your opponent's face-down cards.
Counter Spells towards this card are also made powerless!!
Nhật このターン相手の伏せカードをすべて封印する
このカードへのカウンタースペルも無力と化す!!

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.