FANDOMAnti-Aircraft Flower
(たい)(くう)(ほう)()
 Tên Nhật (Kana)
たい
くう
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn)
たい
くう
ほう
 Tên Hàn 대공방화
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1600
 Mã số 65064143
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.