Angmarl the Fiendish Monarch
()(てい)アングマール
AngmarltheFiendishMonarch-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ていアングマール
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
アングマール
 Tên Nhật (rōmaji) Matei Angumāru
 Tên Nhật (Dịch) Angmar the Demon Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 65612386
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.