FANDOM


Angel Trumpeter
エンジェル・トランペッター
AngelTrumpeter-SHVI-EN-SP-1E
 Tên Nhật エンジェル・トランペッター
 Tên Nhật (rōmaji) Enjeru Toranpettā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Tuner
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 87979586
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.