FANDOM


Andro Sphinx
アンドロ・スフィンクス
AndroSphinx-EP1-EN-UR-UE
 Tên Việt Nhân Sư Andro
 Tên Nhật アンドロ・スフィンクス
 Tên Nhật (rōmaji) Andoro Sufinkusu
 Tên Hàn 안드로 스핑크스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 15013468
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.