FANDOM


Ancient Warriors Saga - Southeast Wind
(せん)()()(りゃく)(とう)(なん)()(かぜ)
 Tên Việt Chiến Hoa Thần Tích - Đông Phong
 Tên Nhật (Kana)
せん
りゃく-
とう
なん
かぜ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
りゃく
-東
とう
なん
かぜ
 Tên Nhật (rōmaji) Senka Shiryaku - Tōnan no Kaze
 Tên Nhật (Dịch) Warring Flower Saga - Southeast Wind
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.