FANDOM


Ancient Warriors - Valiant Zhang De
(せん)()(ゆう)(ちょう)(とく)
AncientWarriorsValiantZhangDe-IGAS-EN-R-1E
 Tên Việt Chiến Hoa Dũng Cảm - Trương Phi
 Tên Nhật (Kana)
せん
かの
ゆう-
ちょう
とく
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
の雄
ゆう
-張
ちょう
とく
 Tên Nhật (rōmaji) Senka no Yū - Chōtoku
 Tên Nhật (Dịch) Valiant of the Warring Flower - Zhang De
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 900
 Mã số 02801664
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.